Får jag lov att presentera  


”Färg söker Form & Form söker Färg"


målningar från tusch och akryl

                                                    som trycks upp i numrerad upplaga                         

på Fine Art paper eller Canvas.


Med val av färg som tilltalar kommer

av sig självt formen i tillit och vise versa

Jag har utforskat det sättet att måla

både med tusch och akryl.


                                                                 Boka presentation:

                                                                 siv@goodproc.se

                                                                    O7O3OOO67O


Ord Bild Form

                                    Skapande är ständigt pågående processer i all utveckling.

                                    Det är härligt att utrycka sig med bild och form, då det ger direkt feedback.

                                    Nyfikenheten och ett stort behov av problemlösning samt processen

                                    att komma till resultat är drivkraften. 


                                    Jag erbjuder estetiska kreativa inslag och lösningar,

                                    utsmyckningar, bemärkelsekort eller julkort, skissning

                                    av logotyper etc.

                                   Jag målar också på beställning.

Nedan några exempel. Fler inslag kommer framöver.

Kreativa jag

Ord Bild Form

Ord som berikar - blir dikter, insändare, dokument, och råmanus.

Med kameran fångas bilden i stundens tillfällighet det som kommer

i blickfånget.

Med val av färg som tilltalar kommer av sig själv formen i tillit.

Jag har utforskat det sättet att måla med både med tusch och akryl.

Skapar installationer utifrån återbruk. Som ung ville jag bli skulptör.