Mina tjänster inom  organisation   hälsa   utbildning


Består av mig, Siv Östman och mitt nätverk


Inspirera, rådgiva och leda


   Min devis och vision


    I vardagen

    stort som smått

    svårt som lätt

    ge plats för processer

    för rörelse och stillhet

    för känslan av vällust

    och sammanhang

    i gemenskap.

    Att varje dag kryddas

    med gott för kropp och sinne

    i vardagens rutiner.

 


Organisation


Att organisera så att det fungerar handlar om att:


                          o Skapa föursättnignar i organisationen

                      o Ta ett helhetsgrepp för att få en överblick

                      o Delaktighet


Att utveckla handlar om problemlösning och att bygga på styrkor samt att hitta den metod som passar för att jobba tillsammans. 


Utvecklingskraften hänger ihop med processorientering. Jag har fördjupat mig i och utvecklat ett cirkulärt upplägg som förenklat går att beskriva som

Ett tänk

Ett sätt att beskriva och

Ett Arbetssätt 


Det skulle glädja mig om du vill du vara med och utveckla detta  Visuellt kommunikationskonceptHälsa för Alla


Är att bygga på friskfaktorer och goda processer


För gruppen och verksamheten


En frisk framgångsrik verksamhet ser medarbetarna som

sin främsta tillgång och med det gäller det att organisera

utifrån ett helhetsperspektiv.


Meny

o "En må bra dag "eller "Ha de bra dag"  Del av dag, halvdag eller 

     heldag - att stanna upp och rå om sig själv och varandra.

o "Rörelse & Vila" Teori och praktik

o "Jobba på jobbet" Hur gör du? Med inslag av arbetsteknik

o Kartläggning och analys av verksamheten

    ur ett friskfaktorsperspektiv.

o Strategier, framtagande av policyprogram                                      

   och handlingsplaner mm.

Utbildning


Utbildningsinsats i form av exempelvis:


     Hälsofrämjande aktiviteter

     Workshops

     Föreläsningar

     Studiecirklar

     Kurser (som en del i utbildningsinsats )Varje uppdrag får sin personliga prägel med utgångspunkt

från de önskningar och behov som finns och kan kryddas med kreativitet. Det kan läggas upp som kurs eller per timme allt utifrån era behov. Exempelvis som en aktivitet i samband med andra personalinsatser.


Att mötas och inspirera på ett personligt plan det ger dubbel glädje

Hjärtligt välkommen!

Siv