Mina tjänster

Består av mig, Siv Östman och mitt nätverk

Inspirera, rådgiva och leda


                                      Min devis och vision


                                                 I vardagen

                                                 stort som smått

                                                 svårt som lätt

                                                 ge plats för processer

                                                 för rörelse och stillhet

                                                 för känslan av vällust

                                                 och sammanhang

                                                 i gemenskap.

                                                 Att varje dag kryddas

                                                 med gott för kropp och sinne

                                                 i vardagens rutiner.
Utbildning Organisation Hälsa


Utbildning


Utbildningsinsats i form av exempelvis:

1. Föreläsningar

2. Workshops

3. Studiecirklar

4. Kurser

5. Hälsofrämjande aktiviteter


Det kan även innefattta målformulering, dokumentation och uppföljning samt utformning av utbildningsmaterial.


Varje uppdrag får sin personliga prägel med utgångspunkt

från de önskningar och behov som finns och kan kryddas med kreativitet. Det kan läggas upp som kurs eller per timme allt utifrån era behov. Exempelvis som en aktivitet i samband med andra personalinsatser.

 

Jag ser fram till att inspirera, rådgiva och leda era utbildningsinsatser.
Organisation

Att organisera så att det fungerar handlar om att:


Skapa föursättnignar i organisationen

Ta ett helhetsgrepp för att få en överblick

Delaktighet


Att utveckla handlar om problemlösning och att bygga på styrkor samt att hitta den metod som passar för att jobba tillsammans. 

Vi vet att medarbetar engagemang skapar större förändringsbenägenhet och höjer produktiviteten och lönsamheten. Det ger också effekt på säkerhet och kvalitet.


Skolutveckling är något som jag särskilt brinner för. Att bidra med utvecklig för barns lärande och växande.

Skolan en arbetsplats för så väl barn som vuxna.Det skulle glädja mig om du vill du vara med och utveckla:

Visuellt kommunikationskoncept

Visuellt pedagogiskt organisations-, process-,
administrations- och kommunikationskonceptet.


Ett helhetskoncept som utgår från ett formspråk som stöder verksamhetens processer med

  • processverktyg
  • kommunikationsstruktur
  • organisation, administration och dokumentation


Det kan du göra genom att du erbjuder mig att översätt din verksamhet utifrån konceptet och/eller bli en samarbetspartner. 

För mer information kontakta mig.


Hälsa för Alla

Är att bygga på friskfaktorer och goda processer


En frisk framgångsrik verksamhet ser medarbetarna som

sin främsta tillgång och med det gäller det att organisera

utifrån ett helhetsperspektiv. En väg är att ta med hälsoperspektiv och Måbra koncept.


Meny

1. "En må bra dag" Del av dag, halvdag eller heldag - att stanna upp och rå om sig själv och varandra.

FÖRELÄSNING

2. Att Hälsa - har du hört det förut? 

KURSER

3. "Rörelse & Vila"

4. "Jobba på jobbet" Hur gör du? Med inslag av arbetstieknik

HÄLSOFRÄMJANDE ORGANISATION

5. Kartläggning och analys av verksamheten

ur ett friskfaktorsperspektiv.

6. Strategier, framtagande av policyprogram

och handlingsplaner mm.

EGNA ÖNSKEMÅL

7. ! ! !

Jag kan så klart vara inspiratör på ett personligt plan om så önskas.


Hjärtligt välkommen!

Siv


Goodproc - en verksamhet som har som mål att i gemenskap bidra med utbildning och utveckling genom att hjälpa till med det som din veksamhet har behov av.


Ring mig så får vi talas vid och träffas för att se hur   

vi kan hjälpa er. Jag nås på: O7O 3OOO 67O


Goodproc innebörd är att sätta fokus på de goda proceserna och har sitt ursprung i att se på lärande som en process.


Mer och mer blir det tydligt att det är organisation och systemstrukturer som avgör robustheten i en verksamhet.


Det kan handla om den interna och externa kommunikationen i verksamheter.

Att hitta gemensamma arbetssätt, strukturer att följa

och sätt att kommunicera och administrera.


Det kan vara fördelaktigt att utgå från friskfaktorer och med det ta ett helhetsperspektiv på verksamheten.