Mina tjänster

Består av mig, Siv Östman och mitt nätverk

Inspirera, rådgiva och leda


Utbildning Organisation Hälsa


Utbildning


Utbildningsinsats i form av exempelvis:

1. Föreläsningar

2. Workshops

3. Studiecirklar

4. Kurser

5. Hälsofrämjande aktiviteter


Varje uppdrag får sin personliga prägel med utgångspunkt

från de önskningar och behov som finns och kan kryddas med kreativitet. Det kan läggas upp som kurs eller per timme allt utifrån era behov. Exempelvis som en aktivitet i samband med andra personalinsatser.

 

Jag ser fram till att inspirera, rådgiva och leda era utbildningsinsatser
Goodproc innebörd är att sätta fokus på de goda proceserna och har sitt ursprung i att se på lärande som en process.


Mer och mer blir det tydligt att det är organisation och systemstrukturer som avgör robustheten i en verksamhet.


Det kan handla om den interna och externa kommunikationen i verksamheter.

Att hitta gemensamma arbetssätt, strukturer att följa

och sätt att kommunicera och administrera.


Det kan vara fördelaktigt att utgå från friskfaktorer och med det ta ett helhetsperspektiv på verksamheten.SKRÅLLA ner för att ta del av Organisation och Hälsa                                      Min devis och vision


                                                 I vardagen

                                                 stort som smått

                                                 svårt som lätt

                                                 ge plats för processer

                                                 för rörelse och stillhet

                                                 för känslan av vällust

                                                 och sammanhang

                                                 i gemenskap.

                                                 Att varje dag kryddas

                                                 med gott för kropp och sinne

                                                 i vardagens rutiner.


Organisation


Att organisera så att det fungerar handlar om att:


                         o Skapa föursättnignar i organisationen

                         o Ta ett helhetsgrepp för att få en överblick

                         o Delaktighet


Att utveckla handlar om problemlösning och att bygga på styrkor samt att hitta den metod som passar för att jobba tillsammans. 

Vi vet att medarbetar engagemang skapar större förändringsbenägenhet och höjer produktiviteten och lönsamheten. Det ger också effekt på säkerhet och kvalitet.
Utvecklingskraften hänger ihop med processorientering.


Att jobba med cirkulärt upplägg - alla tillsammans är ett kraftfullt verktyg.

Vad sägs om ett win-win upplägg. Jag behöver referenser för att komma in på markanden och ni som verksamhet får tillgång till ett upplägg som är i tiden.

Goodproc - en verksamhet som har som mål att i gemenskap bidra med utbildning och utveckling genom att hjälpa till med det som din verksamhet har behov av.


Ring mig så får vi talas vid och träffas för att se hur

vi kan hjälpa er. Jag nås på: O7O 3OOO 67O


Det skulle glädja mig om du vill du vara med och utveckla:

Visuellt kommunikationskoncept

Visuellt pedagogiskt organisations-, process-,
administrations- och kommunikationskonceptet.


Ett helhetskoncept som utgår från ett formspråk som stöder verksamhetens processer med

  • processverktyg
  • kommunikationsstruktur
  • organisation, administration och dokumentation


Det kan du göra genom att du erbjuder mig att översätt din verksamhet utifrån konceptet och/eller bli en samarbetspartner. 

För mer information kontakta mig.
Hälsa för Alla


Är att bygga på friskfaktorer och goda processer


För Dig

             Tips, råd och övningar för din hälsa -   

                 personlig konsultation


För gruppen och verksamheten


En frisk framgångsrik verksamhet ser medarbetarna som

sin främsta tillgång och med det gäller det att organisera

utifrån ett helhetsperspektiv. En väg är att ta med hälsoperspektiv och Måbra koncept.


Meny

1. "En må bra dag "eller "Ha de bra dag"  Del av dag, halvdag eller heldag - att stanna upp och rå om sig själv och varandra.

FÖRELÄSNING

2. Att Hälsa - har du hört det förut? 

KURSER

3. "Rörelse & Vila"

4. "Jobba på jobbet" Hur gör du? Med inslag av arbetsteknik

HÄLSOFRÄMJANDE ORGANISATION

5. Kartläggning och analys av verksamheten

ur ett friskfaktorsperspektiv.

6. Strategier, framtagande av policyprogram

och handlingsplaner mm.

7 Egna önskemål

8. Vi kreerar tillsammans...

Att mötas och  inspirera på ett personligt plan det ger

dubbel glädje


Hjärtligt välkommen!

Siv